KYRKOVAL: UNGAS PLATS I KYRKAN

4afcd4a2-7982-4024-a91d-40514105b89eI september är det kyrkoval i Sverige! HÄR kan du läsa vad kyrkovalet handlar om och hur det går till!

För att kunna rösta behöver vi, precis som i ett vanligt statsval, veta vem vi vill rösta på. Vi presenterar därför nomineringsgrupperna under våren genom några olika frågor, så att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka du skulle vilja rösta för!

Det här är det första inlägget i vår lilla serie om kyrkovalet. Nomineringsgrupperna har fått svara på sin första fråga:

 

HUR VILL NI JOBBA FÖR ATT UNGA FÅR TA PLATS I KYRKAN?

Olle Burell, Socialdemokraterna:
Socialdemokraterna jobbar aktivt för att fler yngre ska finnas på valbar plats på listorna till Svenska kyrkans demokratiskt valda organ. På det sättet vill vi bidra till att ge unga medlemmar mer makt utifrån förtroendeuppdrag. Vi vill också stödja ett ökat frivilligengagemang bland unga, så att Svenska kyrkan runt om i landet får in nytt blod och nya idéer. Det kräver att de av oss som är lite äldre är beredda att lämna plats och orkar ompröva gamla mönster. Vi vill också att Svenska kyrkans församlingar ska skapa fler sommarjobb, vilket är ett bra sätt att låta ungdomar lära känna vår fina verksamhet – och kanske välja en utbildning som leder till ett yrke inom Svenska kyrkan.

Carina Etander Rimborg, POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan):
Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Arbetet med konfirmander behöver stärkas och de unga ledarna lyftas fram. Gudstjänstlivet behöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga, inte minst inom musiklivet där körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga med flera.

Annette Lundquist Larsson, Borgerligt alternativ:
Borgerligt alternativ tycker att det är viktigt att det finns unga människor i kyrkans beslutande organ – kyrkomötet, stiften och församlingarna. För nomineringsgruppernas och för kyrkans framtid är det viktigt att unga är med. Det är viktigt att ungdomar engagerar sig i kyrkans verksamhet och gudstjänstliv. Borgerligt alternativ kommer att ha flera unga kandidater på sina valsedlar.

Gabriel Fjellander, Frimodig kyrka:
Det krävs att man jobbar på två fronter: dels behöver vi arbeta för att barn och unga får ta plats i kyrkan så att ingen eller inget stänger dem ute, dels behöver vi arbeta för att unga vill ta plats i kyrkan. Frimodig kyrka tror att nyckeln ligger i att se till att församlingarna och gudstjänsterna är levande gemenskaper där barn och unga känner sig hemma och där de tas om hand. Vi tror också att vi behöver satsa på undervisning, för konfirmander, dopföräldrar, barntimmar, söndagsskola, mm., och att de vuxna i större utsträckning berättar om sin tro. På så sätt kan vi föra både tron och engagemanget vidare.

Bengt Kristiansson, Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA):
Vi ser gärna att människor i åldrarna 18 – 25 år är placerade högt på våra listor. De nya församlingsråden kommer att ge en möjlighet att vara med som förtroendevald för en kortare tid än fyra år, och det gör det lättare att vara med i en ålder när man ofta flyttar. Vi vill se till att sammanträdestiderna är sådana att alla kan delta.

Åsa Ingårda, Centerpartiet:
Centerpartiet möjliggjorde för 16-åringar att rösta i kyrkovalet, vi vill fortsätta och arbeta för att barn och unga får vara med och påverka. Det är en viktig församlingsfråga där vi lokalt har ett stort ansvar.

Stanley Ekelund, Kristdemokrater för En levande kyrka:
”Kristdemokrater för En levande kyrka” har som mål att det i det lokala valet skall finnas minst en kandidat i åldern 18-25 på valbar plats. Kandidater tas fram genom kontakt med lokal Svenska Kyrkans Unga-grupp. Vår grupp verkar för renodlade personval. Det är viktigt att det finns en representation i besluten och därför arbetar vi för att barn och unga skall finnas med i beslutsprocessen i församlingen.

Britt Louise Agrell och Kax Sundberg, Folkpartister i Svenska kyrkan (FiSK):
Vi i FiSK vill att unga människor ska vara förtroendevalda i församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte och få möjlighet att påverka. Tyvärr är det inte så lätt att hitta ungdomar som vill ställa upp, till en del kanske för att man inte vill binda sig för fyra år. Men nu finns ju också möjlighet att engagera sig i de nya församlingsråden.  Vi försöker prata med ungdomar som vi träffar i kyrkliga sammanhang men vi borde också vara mer aktiva i sociala medier än vi varit hittills. Vi vill också medverka till att församlingar prioriterar konfirmand- och ungdomsverksamhet och har en särskild punkt i vårt program där vi lyfter fram att kyrkans körverksamhet ska prioriteras i budgetarbetet och när det gäller beslut om kollekter på alla nivåer. Genom ungdomsgrupper och körer kan unga människor få en naturlig ingång i kyrkans verksamhet och vara med och påverka också i andra sammanhang i Svenska kyrkan.
Vi arbetar för att föryngra våra listor inför kyrkovalet i september, både lokalt, till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I det lokala arbetet vill FiSK stödja Svenska Kyrkans Unga. Vi har också motionerat till kyrkomötet om att barnpassning skall ordnas för att ge möjlighet för småbarnsföräldrar att delta i kyrkans beslutsfattande på högsta nivå.

Annonser